نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری (IcS۲۰۱۷) در تاریخ ۱۳ الی ۱۵ مرداد ماه در شهر اصفهان برگزار گردید.
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۲۸