دکتر بهروز بنیادی در بازدید از سازمان تجاری͏ سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در خصوص معرفی جهاد دانشگاهی اظهار داشت باید برای معرفی رسالت، ماموریت ها و اهداف جهاد دانشگاهی تلاش بیشتری صورت پذیرد زیرا بسیاری از بخش های جامعه از خدمات و دستاوردهای این نهاد اطلاع لازم و کافی را ندارند.
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹