در راستای سلسله نشست‌های علمی و تخصصی در حوزه تجاری‌سازی فناوری، اشتغال و كارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان، پنجاه و چهارمین نشست با عنوان "کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پیشران توسعه" صبح امروز در سالن جلسات سازمان برگزار گردید.
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۴