جلسه طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی با حضور دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرکار خانم مهناز امامدادی دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی روز یک شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ در سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان برگزار گردید
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۴