تفاهم‌نامه‌ همکاری بین سازمان ملی کارآفرینی ایران و سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی امضاء شد   |   صدور مجوز تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی   |   با هماهنگی بنگاه‌های اقتصادی، حمایت‌های مالی نیز از طرح‌های اشتغال زنان سرپرست خانوار انجام شود   |   آمادگی این نهاد برای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سراسر کشور   |   مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی به کل زنان سرپرست خانوار گسترش یابد    |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۲/۳۰