ضرورت حرکت جهاد به سمت آموزش‌های تخصصی و مهارت محور   |   راه‌اندازی واحد تجاری‌سازی فناوری‌ و اشتغال دانشجویان در جهاددانشگاهی همدان   |   انتصاب معاون آموزشی جهاددانشگاهی   |   نشست طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی شهرستان‌های استان خراسان رضوی در جهاددانشگاهی   |   توسعه مشاغل خانگی توسط جهاد دانشگاهی، از کارهای بنیادی است   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۴/۲۷