توان‌افزایی مجموعه‌ی جهاددانشگاهی و دانشگاه‌ها به‌ویژه در دوران تحریم   |   ضرورت پیوند میان حوزه‌ی تجار‌ی‌سازی و فناوری   |   برقرای اتصال میان واحدهای جهاددانشگاهی ضروری است   |   گردهمایی روسا، مدیران و دبیران پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.   |   گردهمایی پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۸/۲۳