سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی: فعال شدن زیست بوم نوآوری و فناوری به اشتغالزایی و تولید ثروت منجر می‌شود   |   پیروزی در جنگ اقتصادی با علم و فناوری محقق می‌شود/تدوین برنامه‌های جدید در حوزه اشتغال آفرینی   |   بازدید از طرح ملی تولید کربن فعال از قیر طبیعی استان کرمانشاه    |   امام جمعه کرمانشاه: مسئولان جهاد دانشگاهی از دستگاه‌های دیگر برای کمک به "دانش بنیان‌ها" مطالبه گر باشد   |   بازدید سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی از مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری استان کرمانشاه   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۴۰۲/۳/۱۶