۳ اختراع جدید در مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل ثبت شد   |   تغییر نگرش باید از مهم‌ترین اولویت‌های مراکز کارآفرینی و نوآوری باشد   |   اولین برند خلاق استان اردبیل با ارزیابی جهاددانشگاهی تأیید شد   |   پنجمین جلسه شورای مرکزی مراکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی برگزار گردید.   |   تشریح اقدامات انجام شده الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۱