مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند شرکت نیروی غرب پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه افتتاح شد   |   اولین نشست ماهانه روسای پارک‌های علم و فناوری جهاد دانشگاهی برگزار شد.   |   فاز نخست مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی استان کرمانشاه افتتاح شد   |   سرمایه های فرهنگی، مزیتی مهم در رقابت بین کشورهاست   |   سی‌امین مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی تاسیس شد.   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۹/۸/۱۰