رویداد استارت آپی مدیریت نوین خدمات شهری (startup city) از مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی به اهتمام سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی(ستفا) شعبه صنعتی اصفهان و شعبه دانشگاه اصفهان و با مشارکت مرکز فناوری های نوین شهری شهرداری اصفهان، در تاریخ ۱۳ الی ۱۵ مرداد ماه در شهر اصفهان برگزار گردید.
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۲/۳۰