صبح چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ اولین نمایشگاه اختصاصی کار با نام جابکس در محل نمایشگاه بین المللی آغاز به کار نمود. سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی و مرکز اطلاع رسانی بازار کار این نهاد در این نمایشگاه حضور دارند .
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹