مراسم رونمایی از تفاهمنامه همکاری سه جانبه میان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا) و شرکت نیروی غرب، صبح امروز در محل دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۱۶