دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و هیات همراه روز دوشنبه ۱۰ تیر از سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان (ستفا) بازدید کردند. در این بازدید دکتر بادکو معاون پشتیبانی و مدیر منابع انسانی و دکتر صالحی مرند سرپرست دفتر بودجه، تشکیلات و روشها جهاددانشگاهی دکتر طیبی را همراهی کردند
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۶